· 

Verduurzaming met ESCo

In het laatste energiedebat in de Tweede Kamer is het woord #GebouwgebondenFinanciering slechts één keer gevallen. 

Toch is het overdraagbaar maken van een energie-investering voor een particulier absoluut noodzakelijk wil de energietransitie slagen voor wat betreft de verduurzaming van de particuliere woningvoorraad. Anders blijft het onder de huidige regelgeving bij slechts halve maatregelen, simpelweg omdat de gemiddelde bewoner er het geld niet voor over heeft of zelfs de middelen niet beschikbaar heeft. De huidige hypotheekregels voor energiebesparing schieten hopeloos te kort.

De techniek is beschikbaar, de early-adapters weten deze te vinden. De grote massa is afwachtend en/of zien de voordelen van verduurzaming simpelweg nog niet. Financiële prikkels zijn daarom nodig.

Een standaard financiële ondersteuning door banken in de vorm van een Gebouwgebonden- of Objectgebonden Financiering (#Energiehypotheek) is op dit moment nog niet beschikbaar. Wel dienen zich allerlei varianten aan zoals het Asser Servicekostenmodel, het Deventer Woningabonnement, het Oostvoorne gevellease contract (voor het gemak zo maar even genoemd)

 

Ondanks al deze goede initiatieven wordt het echter hoog tijd dat de Overheid de kaders schept voor een centrale hypotheekregeling voor de Banken voor de Gebouwgebonden Financiering, onder de volgende condities:

  1. Er dient een centrale regeling te komen, éénduidig gedekt door alle Banken
  2. Een garantie stelsel voor de Gebouwgebonden Financiering parallel aan de Nationale Hypotheek Garantie. Vroeger hadden we daar de Nationale Investeringsbank voor

De weg naar verduurzaming is niet eenvoudig, de gebruikelijke stappen in de bouw (Programma, Ontwerp, Bestek, Uitvoering en oplevering en Onderhoud) schieten bij verduurzaming van particuliere woningen hun doel voorbij. De veelheid aan stakeholders is te complex voor de verduurzaming van woningen en wordt voor de meeste mensen veel te kostbaar. Hoe moet je het dan gaan organiseren?

In het voorjaar heb ik een debatsessie voor de objectgebonden financiering van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) meegemaakt. Daar werd het idee van een Coöperatieve Vereniging (CV) geopperd waarbij bewoners zich kunnen aansluiten. Op zich een goede gedachte om meer mensen over de streep te trekken maar deze organisatievorm blijft ingewikkeld. Bovendien zijn de zekerheden onvoldoende gegarandeerd voor het geval dat iemand niet meer wil/kan betalen.   Een CV kan wel goed functioneren voor gezamenlijke inkoop. Bij contractvorming en gedurende de beheerperiode kan de CV zeer verstorend werken indien er partijen muteren. Denk b.v. aan het gedoe waarmee een goedbedoelde Vereniging Van Eigenaren al in de dagelijkse praktijk mee te maken heeft. Wie draagt het verlies en zorgt voor de zekerheden? Een Bank kan deze zekerheden namelijk wel afdwingen.

 

Lokale aanpak door energiecorporaties via initiatieven door b.v. ODE-Decentraal klinkt leuk maar een stringente, sturende aanpak op straat- en wijkniveau is vereist om de transitie  voor elkaar te krijgen. Het aantal stakeholders kan teruggebracht worden door een centrale aansturing met een ESCo (Energy Service Company), dit kan een bouwcombinatie (aannemer/installateur) zijn. Concurrentie moet daarbij wel het uitgangspunt zijn. Het voordeel van de inzet van een ESCo is daarbij:

  1. De ESCo biedt een standaard verduurzaming pakket (voor de meeste woningen geschikt) aan bewoners of bewonersvereniging aan
  2. De ESCo blijft aan het object ‘gebonden’, totdat de maatregelen ter verduurzaming afgeschreven zijn
  3. Een ESCo wordt in staat geacht meerdere woningen en/of straat tegelijk aan te pakken
  4. Bewoners weten van te voren waar ze aan toe zijn, langdurige contractvorming zorgt voor het noodzakelijk onderhoud, stabiliteit en garanties.

De CV waar de bewoners zich bij aangesloten hebben vraagt informatie op aan een ‘uitvoerend orgaan’. Dit kan een vergelijkbare organisatie zijn als De Stroomversnelling o.d. en bij voorkeur regionaal georganiseerd. Het uitvoerend orgaan verstrekt de info op basis van een standaard verduurzamingpakket, samen met de informatie van ESCoNetwerk.nl, aan de CV. De CV vraagt minimaal drie offertes op aan de ESCO’s en maakt een keuze. 

 

De ESCo regelt de planvorming, financiering naar Bank, contractvorming, uitvoering, onderhoud en garantie. Dit uiteraard binnen de kaders van de EPV, de bewoner betaalt niet meer aan lasten voor zijn verduurzaming dan zijn maandelijkse energierekening. 

 

UPDATE

Bovenstaande heb ik aan de fractieleden van de Coalitie aangeboden. De #GebouwgebondenFinanciering zal tijdens het eerstvolgende overleg van EZ & Klimaat besproken worden.      

Reactie schrijven

Commentaren: 0