· 

Energievoorziening van de toekomst

Mijn reactie op artikel uit 2014 ‘Investeren in de energievoorziening van de toekomst’ van Agnes Mulder, Tweede Kamerlid van het CDA

 

De focus ligt op de gebouwde omgeving:

 

"Kleinschalige, duurzame energieopwekking is met een sterke opmars bezig"

Kleinschalige opwekking gaat de aarde niet redden. Er is een deltaplan nodig met een sterke sturing van een faciliterende Overheid. Lokale initiatieven zijn prima maar er zijn professionals nodig om de energietransitie voor elkaar te krijgen. Het risico is dat je anders blijft steken in halve maatregelen welke een goede oplossing in de weg staan. Energiebesparing naar bv NOM (Nul-Op-De-Meter) van de gebouwde omgeving vraagt om zeer ingrijpende technische maatregelen waar veel bouwkundige-, installatietechnische- en bouwfysische kennis en afstemming voor nodig is. 

 

"Wij stellen de samenleving, rentmeesterschap en het maatschappelijk initiatief centraal. Tegelijk is de ruimte, verantwoordelijkheid en vitaliteit voor inwoners zelf"

Sorry, maar het stuk straalt een grote ‘geitenwollen sokken’ ambitie uit. Ik dacht dat we dat stadium toch al lang gepasseerd waren. Economie is niet ‘eerlijk’ maar gedreven door euro’s en noodzakelijke regelgeving. Om de energietransitie te laten slagen is uiteraard draagvlak nodig vanuit de samenleving maar zorg dan dat er adequate financiële instrumenten zijn (bijvoorbeeld een landelijke object- of gebouwgebonden financiering) zodat minder rendabele energie-investeringen ook daadwerkelijk uitgevoerd kunnen worden zonder dat woning-eigenaren direct in de portemonnee geraakt worden en de noodzakelijk energie-investering niet oppakken

 

"Een eerlijke verdeling van lusten en lasten moet het uitgangspunt zijn, wil het ook financieel duurzaam zijn"

Uitspraken als ‘eerlijke verdeling van lusten en lasten’ klinkt leuk maar daar schieten we niets mee op. De lagere inkomens wonen al vaak in een huurwoning welke door initiatieven zoals De Stroomversnelling door de Woningcorporaties de komende jaren naar NOM worden getransformeerd. Dit alles met nagenoeg gelijke maandlasten!

 

"De energietransitie dient mede vanuit de samenleving vorm te worden gegeven"

Natuurlijk is draagvlak nodig, echter het adagium ‘De energietransitie dient mede vanuit de samenleving vorm te worden gegeven’ is achterhaald. Zie vorige punten, met een ‘dorpswindmolen’ los je het ook niet op. Afgezien van de overlast van deze krengen en het beperkte draagvlak vanwege ‘zicht en geluid’ is het veel verstandiger te investeren in wind-op-zee. Daar waait het nagenoeg altijd. Bovendien wat te doen als het niet waait over langdurige perioden? Dan is energieopslag nodig zoals #PlanBrouwersmeer of seizoensopslag met waterstof. Behalve voor nieuwbouw woningen is zomaar iedereen van het gas afsnijden op dit moment ook onverstandig. Het vergt grote investeringen in het elektranet en de toepassing van door groene stroom opgewekte waterstof kan goed gebruikt worden in het bestaande aardgasnet. Het waterstof kan voor seizoensopslag in zogenaamde cavernes onder de grond voor buffering toegepast worden

 

"In de Tweede Kamer heb ik gepleit voor het vereenvoudigen van de regeling voor collectieve energieopwekking door lokale energiecoöperaties"

Bedenk dat met deze ontwikkeling de energielevering niet meer gegarandeerd kan worden en en dus bewoners tussen 'wal- en schip' kunnen vallen. Lokale coöperaties zijn wel noodzakelijk om het draagvlak onder bewoners te vergroten, deze dienen echter ondersteund te worden door professionals zoals bv via een ESCo. Hierover heb ik in mijn blog van 4 december al iets geschreven.

 

"Inwoners die een eigen huis met een eigen dak hebben, kunnen aantrekkelijk investeren in zonnepanelen door gebruik te maken van de salderingsregeling"

De salderingsregeling op zonnepanelen wordt na 2023 afgebouwd en zeer waarschijnlijk nog eerder. Het CDA weet ook dat het subsidiëren van zonnepanelen geen stand kan houden indien er steeds meer van komen.

 

"Om onze energievoorziening te verduurzamen moeten we ook inzetten op energiebesparing en CO2-reductie. We zullen met elkaar het energiegebruik in huizen, kantoren en industrie verder terug moeten brengen"

Al 35 jaar ben ik als bouwkundige betrokken bij het isoleren en verduurzamen van gebouwen. Helaas denken politici, nu nog steeds, dat we het gaan redden met het ‘isoleren van de spouwmuur’. Bedenk dat we isolatie pakketten, naast allerlei installatie-technische maatregelen, van wel 30 tot 40 cm nodig hebben voor gevel- en dakisolatie. Overigens heb ik hier begin jaren ’80 in Scandinavië al de toepassingen van gezien. 

Het pleidooi voor de Philips verlichting op Schiphol is in feite de leaseconstructie welke al geruime tijd door architect Thomas Rau wordt bepleit. Dat klinkt leuk maar bedenk echter dat je aan een dergelijke leaseconstructie voor jaren 'vastzit' en een voordelige terugverdientijd in de weg zit

 

"Een andere belangrijke stap op weg naar een duurzame toekomst is de groei naar een circulaire economie"

De ‘Circulaire economie aanjagen’, daar ben ik een groot voorstander van. Per 1 januari 2018 wordt dit nu wettelijk verankerd bij nieuwbouwwoningen. Zie ook mijn blog daarover. Uiteraard kan ook dat alleen ‘afgedwongen’ worden door regelgeving. Er is maar een zeer beperkte groep die daar op eigen beweging op inzet. Afspraken door opdrachtgevers - afgedwongen in de bestekken - zijn noodzakelijk voor de aannemers. 

 

Mijn conclusie: 

Om de energietransitie te laten slagen geloof ik niet zozeer in ‘initiatieven van onderop’. Voor de energietransitie zijn, zoals gesteld, zeer ingrijpende maatregelen nodig, een ‘DELTAPLAN’ afgedwongen door regelgeving en adequate financiering over langere (afschrijving) termijn. Als dit door de Overheid en Banken goed gefaciliteerd wordt volgt het draagvlak vanzelf. Het merendeel van de mensen komt pas in beweging door een financiële prikkel.

 

Ik hoop dat Agnes Mulder mijn initiatief voor de @GebouwgebondenFinanciering in de Tweede Kamer kan ondersteunen.

Reactie schrijven

Commentaren: 0