· 

Eén miljoen huizen op Schiphol?

In 1995 had Nederland 15 miljoen inwoners, het liedje uit dat jaar kent iedereen nog wel. Van 17 miljoen in 2017 groeien we door naar 20 miljoen in 2030. De prognoses van het CBS moeten steeds naar boven worden bijgesteld. Intussen zit de woningmarkt volledig op slot. Jongeren kunnen geen betaalbare woning krijgen. Ouderen blijven in hun vaak veel te grote woning zitten. Om de zaak op gang te krijgen moeten er tot 2030 tenminste één miljoen woningen bijkomen. 

Probleem is dat de ruimtelijke ordening niet meer ingekaderd is bij de beleidsmakers in Den Haag. Vroeger werden er nog om de 5 jaar Nota’s Ruimtelijke Ordening gemaakt waar nog iets van een regionale visie zichtbaar werd gemaakt. Nu roept minister Ollongren dat er aan de randen van de steden maar in het groen gebouwd moet gaan worden of, zoals recent een CEO van een grote verzekeringsmaatschappij stelt dat we het Groene Hart vol moeten gaan bouwen. Totaal ongewenste gedachten lijkt me. 

 

Verdichting van de steden met meer hoogbouw lijkt me onontkoombaar, doch Schiphol biedt wellicht de oplossing! 

Schiphol wil uitbreiden maar zit volkomen klem in de drukke Randstad. Plannen om het vakantieverkeer naar Lelystad te verplaatsen stuit terecht op veel maatschappelijk verzet. Een groot deel van oostelijk Nederland, met veel natuurwaarde, krijgt zo overlast van het vliegverkeer. Schiphol zelf uitbreiden is een heilloze weg, alhoewel steeds meer aan de randen geknabbeld wordt met ongewenste bebouwing.

Dus het recente plan om Schiphol te verplaatsen naar een eiland in de Noordzee lijkt de perfecte oplossing. Japen (Kobe) en Hong Kong zijn mooie voorbeelden van luchthavens in zee. De terminals kunnen op Schiphol blijven en krijgen een snelle (hyperloop) verbinding naar het eiland. Maar verplaats dan wel ALLE start- en landingsbanen zodat de grond VRIJKOMT voor WONINGBOUW. De grondopbrengsten kunnen ten goede komen aan de woningbouw, waardoor een deel van de kosten voor de woningbouw uit meegefinancierd kunnen worden. Pensioenfondsen staan in de rij lijkt me.

Het lijkt me niet onmogelijk dat je met gemak een half miljoen woningen in de Haarlemmermeer naast Schiphol kunt gaan bouwen of wellicht nog meer! 

 

Een bijkomend voordeel van een vliegeiland in de Noordzee is dat er gelijk een ‘energie-eiland’ in de vorm van een valmeer in aangelegd kan worden. In parallel aan mijn Plan Brouwersmeer.

 

Dus planologen, aan de slag!

Reactie schrijven

Commentaren: 0