· 

De Gooibaan, ondertunneling A1 in ’t Gooi

Toenemende congestie in het verkeer is een landelijk fenomeen, de laatste jaren is al veel geïnvesteerd in extra asfalt. De files geheel oplossen lijkt een utopie doch niets doen is ook geen optie. In noord-zuidrichting is al veel verbeterd (A2, A4, A27, A73, etc), oost-west (A1 bij Muiden, A9 bij Diemen, A12 etc). Een flessenhals is al geruime tijd de A1 in ’t Gooi ter hoogte van Naarden, Bussum en Laren. 

 

In 2011 heeft DuraVermeer in 'Het Gooi2020' een plan gelanceerd voor (gestapelde) ondertunneling van dit deel van de A1. De tunnelboortechnieken zijn erg verbeterd en goedkoper geworden. De voorbeelden kennen we in positieve zin (Maastricht) en minder positieve zin (noord-zuidlijn in Amsterdam). 

Tot 2015 heb ik in ’t Gooi gewoond waarbij ik in 2004 al een tunneltracé voor de A1 bij (destijds) Ministerie van Verkeer- en Waterstaat onder de aandacht heb gebracht. In mijn gedachte zou (deels) ondertunneling niet onder de huidige A1 komen maar dwars onder de heide langs Hilversum-Mediapark en het plassengebied bij Naardermeer. 

 

Mijn insteek was destijds gebaseerd op:

1- het beschikbaar komen van (relatief) kostbare grond voor bebouwing op het huidige A1-tracé waaruit een deel van de tunnel gefinancierd zou kunnen worden 

2- de ontsluiting van het zeer drukke Mediapark in Hilversum  

3- een betere scheiding tussen snel- en regionaal verkeer in de Regio

4- beperking geluidsoverlast en andere emissies

 

Bedenk ook de enorme verkeersopstoppingen welke al jarenlang de wegen naar het Mediapark veroorzaken. Een dergelijk tunnelproject zou nog rendabeler kunnen worden indien met de tunnel tevens het Mediapark in Hilversum-N zou kunnen worden ontsloten.

 

De reactie van DuraVermeer destijds was dat in hun plan bebouwing boven een tunnel door wetgeving onmogelijk is en daarom de opbrengst van grond niet in hun berekening is meegenomen. Financieel wordt ondertunneling echter veel interessanter als je naar de opbrengstkant kijkt door de vrijkomende grond van de A1 langs het Gooi te exploiteren. De omliggende Gemeenten krijgen zo de vrijkomende grond in de schoot geworpen, overloop van bebouwing gaat nu noodgedwongen richting Almere. 

Tot slot is een tracé langs het Mediapark korter dan het huidige A1-tracé 

 

Ondertunneling van snelwegen is een vrij nieuw fenomeen met interessante mogelijkheden!

 

De Gooibaan zou voor een aanzienlijke verbetering van de infrastructuur kunnen zorgen, zoals de in het MIRT Overzicht 2017 door de Overheid genoemde infrastructuur knelpunten op de route Amsterdam-Amersfoort   

Reactie schrijven

Commentaren: 0