Onderhoud en beheer van bedrijfsmatig vastgoed

 

Bij TNO ben ik onder andere verantwoordelijk geweest voor de portefeuille Groot Onderhoud (GO) van ca. 250.000 m2 bvo bedrijfsmatig vastgoed, kantoren, laboratoria en onderzoekslocaties. Het GO is erop gericht om het functioneren van de gebouwgebonden technische installaties en bouwkundige delen op de langere termijn te kunnen garanderen. Het Dagelijks Onderhoud (DO) is erop gericht om de conditie van gebouwen en terreinen op peil te houden, zowel preventief als correctief. Het DO heb ik enkele jaren geleden voor de hele TNO portefeuille door middel van een Europese aanbesteding bij een 2-tal landelijke opererende installateurs ondergebracht. Doelstelling was een 'verdien' model waarbij een langdurige relatie van minimaal 10 jaar met een uitvoerende partij kon worden aangegaan, mede met het oog op verbetering van duurzaamheid van de gebouwen. In het contract is zoveel mogelijk ingespeeld op een prestatie-achtige aanpak echter basiskennis van de eigen beheerorganisatie blijft noodzakelijk in de vrij complexe gebouwen omgeving van TNO, zoals laboratoria.

Beschikbaarheid en het bijhouden van betrouwbare data van onderhoud heb ik ervaren als één van de knelpunten. De segregatie in panden in eigendom en huurpanden maakt het er tevens niet gemakkelijker op. De verantwoordelijkheden van de diverse stakeholders spelen hierbij een manifeste rol. Wellicht dat in de nabije toekomst de blockchain technologie hiervoor ingezet zou kunnen worden om data eenduidiger te ontsluiten.

In de markt is nog duidelijk de behoefte om de met BIM ontwikkelde en gebouwde projecten in de beheerfase het onderhoud adequaat in te passen.  

Complexiteit door het steeds meer toepassing van installaties en regelsystemen door verzwaarde verduurzaamheidseisen dienen niet onderschat te worden. Zeker ook wat het opleidingsniveau door extern beheer betreft. De markt dient hier beter op in te spelen.