Toepassing van Building Information Modelling (BIM)

 

BIM is een mega ontwikkeling in de bouw. Al in 2007 heb ik bij Speerpunt Bouw gepleit voor een “virtueel” platform zodat de versnippering van informatie in de bouw aangepakt zou kunnen worden.

 

Vanaf 2015 zijn de ontwikkelingen met BIM zeer snel gegaan en is het (een bijna) volwassen toepassing geworden. Ik zie het vooral al een geweldige voortuitgang bij de processen rondom vaststelling Programma van Eisen naar uitwerking ontwerpfase, contractvorming en aanbesteding. Bij de uitvoering zijn nog wel de nodige hobbels te nemen, met name de onderaanneming en de installatiewereld heeft nog moeite met de aansluiting. Het inzetten van BIM in de beheerfase staat nog in de kinderschoenen, daar moet nog flink aan gewerkt worden.

Mijn ideaal is een virtuele black-box als onafhankelijk informatieplatform en koppelbaar met diverse systemen gedurende de levensduur van een object. TNO heeft mede aan de IFC uitwisselings standaard gewerkt, deze dient echter nog uitgewerkt te worden in de beheerfase, idem voor FM systemen.

Uiteindelijk heeft deze ontwikkeling ertoe geleid dat ik vanaf 2014 BIM ingezet heb bij enkele TNO-projecten met een positief resultaat. Uiteraard gaat dit niet vanzelf doch de adviseurs en aannemers zien de meerwaarde. TNO heeft goede voorwaarden willen scheppen door centrale BIM-servercapaciteit ter beschikking te stellen en alle ontwerpdisciplines bij elkaar te plaatsen op één locatie.

Een zeer positieve ontwikkeling hierbij is dat we het PvE in een dbase hebben geplaatst en dat deze dbase “meegegroeid” is met ontwerp en contractfase. De numerieke informatie in de dbase is daarbij koppelbaar gemaakt aan het 3D Model (i.c. Briefbuilder aan Revit). Deze koppeling biedt verificatie momenten voor elke fase en elke discipline zodat contractstukken een veel betere kwaliteit krijgen. De bedoeling is dat deze 'koppeling' bij de uitvoering in stand blijft.

 

Bovenstaande toepassing is natuurlijk vooral interessant voor gebouweigenaren. De toepassing van BIM in de programma- en ontwerpfase geeft echter veel meerwaarde, ook voor ontwikkelaars.

 

Met BIM wordt het nu eindelijk mogelijk een gebouw een virtuele afspiegeling van de werkelijkheid te laten worden, van programma tot sloop. BIM is daarbij het bindmiddel en eigenlijk een geschenk uit de hemel!