Duurzaam · 13. maart 2018
In 1995 had Nederland 15 miljoen inwoners, het liedje kent iedereen nog wel. Van 17 miljoen in 2017 groeien we door naar 20 miljoen in 2030. De prognoses van het CBS moeten steeds naar boven worden bijgesteld. Intussen zit de woningmarkt volledig op slot. Jongeren kunnen geen woning krijgen, laat staan betalen. Ouderen blijven in hun vaak veel te grote woning zitten. Om de zaak op gang te krijgen moeten er tot 2030 tenminste één miljoen woningen bijkomen. Probleem is dat de ruimtelijke...
Aanbesteden · 20. februari 2018
Het vorige week gelanceerde actieprogramma Beter Aanbesteden door M.E. Huizing van het MINEZ lijkt op het eerste gezicht een goede samenvatting van wat er mis is met het ‘aanbestedingsbeleid’ in Nederland, doch staat echter bol van 'open deuren'. Er wordt beweerd dat aanbesteden een vak is maar waarom gebeurt dat dan in de praktijk van de bouwwereld nog onvoldoende. Veel aanbestedingen van bouwkundige en civieltechnische werken worden aanbesteed door veredelde inkooporganisaties van de...
Aanbesteden · 08. februari 2018
De publicatie ‘Faalkosten en budgetoverschrijdingen’ uit 2017 van een aantal Delftse bouwkunde studenten en de recente berichtgeving in het NRC over de mislukte aanbesteding van het nieuwe laboratorium van de RIVM op de Uithof (met een uitzonderlijk hoge trillings-eis) hebben mij aangezet enkele van mijn eigen ervaringen met aanbesteden van bouwprojecten nader te belichten. Het RIVM-project is als geïntegreerd project onder DBFMO (Design Build Finance Maintain & Operate), bouwkosten...
Energie · 08. januari 2018
Einde van de Split-Incentive in zicht? Veel partijen zijn het er inmiddels over eens dat door het split-incentive fenomeen (eigenaar investeert in verzaamzaming terwijl de huurder profiteert van een lagere energierekening) verduurzaming van de gebouwde omgeving behoorlijk in de weg staat. Daar heb ik inmiddels ook veel - onfortuinlijke - ervaringen in mijn eigen praktijk mee opgedaan (zie mijn blog over ‘Smart Sustainable Buidings’). Zelfs in een gemiddeld kantoorgebouw zijn de installaties...
Energie · 11. december 2017
reactie op artikel van Agnes Mulder, Tweede Kamerlid CDA
Energie · 04. december 2017
In het laatste energiedebat in de Tweede Kamer is het woord #GebouwgebondenFinanciering slechts één keer gevallen. Toch is het overdraagbaar maken van een energie-investering voor een particulier absoluut noodzakelijk wil de energietransitie slagen voor wat betreft de verduurzaming van de particuliere woningvoorraad. Anders blijft het onder de huidige regelgeving bij slechts halve maatregelen, simpelweg omdat de gemiddelde bewoner er het geld niet voor over heeft of zelfs de middelen niet...
Duurzaam · 04. december 2017
Per 1/1/2018 is voor nieuw te bouwen woningen de Milieuprestatieberekening (MPG) verplicht. In 1993 heb ik in mijn tijd bij het RIN de EcoBouw werkgroep opgericht om te komen tot een 'één-getal' waarde (milieuclassificatie o.b.v. de LCA-methodiek), in vergelijking met de destijds gehanteerde It-waarde. Partijen als de Stichting Milieubewustzijn (J.Matser), IVAM, Halmos, KPD-Architecten waren aangesloten. SBR, MinVROM en NOVEM hadden financiële toezeggingen gedaan voor de ontwikkeling van een...
Energie · 22. november 2017
Problemen met het binnenklimaat van kantoorgebouwen zijn al van zeer lange datum (Sick-Building syndrome in ‘70er jaren). Naarmate we meer installaties in gebouwen stoppen - helaas bittere noodzaak om onze gebouwen energiezuiniger te maken - zullen de binnenklimaat problemen alleen maar verergeren. Vroeger hadden we alleen de cv-ketel op aan/uit, tegenwoordig hebben we complexe regelsystemen waarbij alleen professionals zicht op hebben. Mijn stelling is dat in het beheer van onze gebouwen...
Energie · 19. november 2017
'Energiehypotheken' ofwel object- en gebouwgebonden financiering voor verduurzaming van particuliere woningen naar energieneutraal (NOM) zijn nog dun bezaaid. Er is nog steeds geen landelijke regeling. Hopelijk pakt het nieuwe Kabinet dit nu snel op. Het Asser Servicekostenmodel komt dicht in de buurt van wat ik begin 2016 voor ogen had, met als toevoeging de oprichting van een Vve om bewoners te organiseren. In Oostvoorne neemt de lokale woningbouwvereniging met hun NOM-project het voortouw...