Aanbesteden · 06. mei 2019
Toenemende congestie in het verkeer is een landelijk fenomeen, de laatste jaren is al veel geïnvesteerd in extra asfalt. De files geheel oplossen lijkt een utopie doch niets doen is ook geen optie. In noord-zuidrichting is al veel verbeterd (A2, A4, A27, A73, etc), oost-west (A1 bij Muiden, A9 bij Diemen, A12 etc). Een flessenhals is al geruime tijd de A1 in ’t Gooi ter hoogte van Naarden, Bussum en Laren. In 2011 heeft DuraVermeer in 'Het Gooi2020' een plan gelanceerd voor (gestapelde)...
Duurzaam · 26. november 2018
Hoogbouw, al jaren onbespreekbaar in Nederland. Sinds de Tweede Wereldoorlog kampen we met forse woningtekorten. Het lijkt alleen maar erger te worden. We denken al jaren met onze provinciaalse aanpak - veel gelijkvormige rijtjeswoningen in gelijkvormige steden - de woningnood te kunnen slechten. 15 miljoen inwoners in 1995, ruim 17 miljoen nu en 20 miljoen in 2030. Op Gemeentelijk niveau gaan we de woningnood niet oplossen, daarom is centrale regie nu meer dan noodzakelijk inclusief een meer...
Duurzaam · 17. juli 2018
Het klimaatakkoord vereist voor de verduurzaming van de woningbouw een grootschalige industriële aanpak, anders wordt het doel - energieneutraal voor alle woningen in 2050 - nimmer bereikt. Vanaf 2030 zullen er minimaal 200.000 woningen per jaar moeten worden verduurzaamd! Industrialisatie en robotisering is daarbij noodzakelijk, aangezien we zo-wie-zo niet eens de technische 'handjes' ter beschikking hebben. Gezien de variaties in woningen wordt dat uiteraard een grote uitdaging, we kunnen...
Duurzaam · 27. juni 2018
Het DGBC heeft recentelijk een aanpak gepubliceerd om te komen tot CO2-reductie in de gebouwde omgeving. Dit is een loffelijk streven doch ik zie ‘veel oude wijn in nieuwe zakken’. Het voornemen tot een beter inzicht in de gebouwde omgeving d.m.v. monitoring is een absolute voorwaarde, evenals het wegnemen van de split-incentive. Het probleem waar de energietransitie tegenaan loopt zit in de ingesleten patronen van relatief korte huurcontracten en het niet willen/kunnen nemen van...
Duurzaam · 13. maart 2018
In 1995 had Nederland 15 miljoen inwoners, het liedje uit dat jaar kent iedereen nog wel. Van 17 miljoen in 2017 groeien we door naar 20 miljoen in 2030. De prognoses van het CBS moeten steeds naar boven worden bijgesteld. Intussen zit de woningmarkt volledig op slot. Jongeren kunnen geen betaalbare woning krijgen. Ouderen blijven in hun vaak veel te grote woning zitten. Om de zaak op gang te krijgen moeten er tot 2030 tenminste één miljoen woningen bijkomen. Probleem is dat de ruimtelijke...
Aanbesteden · 20. februari 2018
Het vorige week gelanceerde actieprogramma Beter Aanbesteden door M.E. Huizing van het MINEZ lijkt op het eerste gezicht een goede samenvatting van wat er mis is met het ‘aanbestedingsbeleid’ in Nederland, doch staat echter bol van 'open deuren'. Er wordt beweerd dat aanbesteden een ‘vak’ is maar waarom gebeurt dat dan in de praktijk van de bouwwereld nog onvoldoende. Veel aanbestedingen van bouwkundige en civieltechnische werken worden aanbesteed door veredelde inkooporganisaties van...
Aanbesteden · 08. februari 2018
De publicatie ‘Faalkosten en budgetoverschrijdingen’ uit 2017 van een aantal Delftse bouwkunde studenten en de recente berichtgeving in het NRC over de mislukte aanbesteding van het nieuwe laboratorium van het RIVM op de Uithof (met een uitzonderlijk hoge trillings-eis) hebben mij aangezet enkele van mijn eigen ervaringen met aanbesteden van bouwprojecten nader te belichten. Het RIVM-project is als geïntegreerd project onder DBFMO (Design Build Finance Maintain & Operate), bouwkosten...
Energie · 08. januari 2018
Einde van de Split-Incentive in zicht? Veel partijen zijn het er inmiddels over eens dat door het split-incentive fenomeen (eigenaar investeert in verduurzaming terwijl de huurder profiteert van een lagere energierekening) verduurzaming van de gebouwde omgeving behoorlijk in de weg staat. Daar heb ik inmiddels ook veel - onfortuinlijke - ervaringen in mijn eigen praktijk mee opgedaan (zie mijn blog over ‘Smart Sustainable Buidings’). Zelfs in een gemiddeld kantoorgebouw zijn de installaties...
Energie · 11. december 2017
reactie op artikel van Agnes Mulder, Tweede Kamerlid CDA
Energie · 04. december 2017
In het laatste energiedebat in de Tweede Kamer is het woord #GebouwgebondenFinanciering slechts één keer gevallen. Toch is het overdraagbaar maken van een energie-investering voor een particulier absoluut noodzakelijk wil de energietransitie slagen voor wat betreft de verduurzaming van de particuliere woningvoorraad. Anders blijft het onder de huidige regelgeving bij slechts halve maatregelen, simpelweg omdat de gemiddelde bewoner er het geld niet voor over heeft of zelfs de middelen niet...

Meer weergeven