Aanbesteden

Aanbesteden · 20. februari 2018
Het vorige week gelanceerde actieprogramma Beter Aanbesteden door M.E. Huizing van het MINEZ lijkt op het eerste gezicht een goede samenvatting van wat er mis is met het ‘aanbestedingsbeleid’ in Nederland, doch staat echter bol van 'open deuren'. Er wordt beweerd dat aanbesteden een ‘vak’ is maar waarom gebeurt dat dan in de praktijk van de bouwwereld nog onvoldoende. Veel aanbestedingen van bouwkundige en civieltechnische werken worden aanbesteed door veredelde inkooporganisaties van...
Aanbesteden · 08. februari 2018
De publicatie ‘Faalkosten en budgetoverschrijdingen’ uit 2017 van een aantal Delftse bouwkunde studenten en de recente berichtgeving in het NRC over de mislukte aanbesteding van het nieuwe laboratorium van het RIVM op de Uithof (met een uitzonderlijk hoge trillings-eis) hebben mij aangezet enkele van mijn eigen ervaringen met aanbesteden van bouwprojecten nader te belichten. Het RIVM-project is als geïntegreerd project onder DBFMO (Design Build Finance Maintain & Operate), bouwkosten...