Aanbesteden

Aanbesteden · 06. mei 2019
Toenemende congestie in het verkeer is een landelijk fenomeen, de laatste jaren is al veel geïnvesteerd in extra asfalt. De files geheel oplossen lijkt een utopie doch niets doen is ook geen optie. In noord-zuidrichting is al veel verbeterd (A2, A4, A27, A73, etc), oost-west (A1 bij Muiden, A9 bij Diemen, A12 etc). Een flessenhals is al geruime tijd de A1 in ’t Gooi ter hoogte van Naarden, Bussum en Laren. In 2011 heeft DuraVermeer in 'Het Gooi2020' een plan gelanceerd voor (gestapelde)...
Aanbesteden · 20. februari 2018
Het vorige week gelanceerde actieprogramma Beter Aanbesteden door M.E. Huizing van het MINEZ lijkt op het eerste gezicht een goede samenvatting van wat er mis is met het ‘aanbestedingsbeleid’ in Nederland, doch staat echter bol van 'open deuren'. Er wordt beweerd dat aanbesteden een ‘vak’ is maar waarom gebeurt dat dan in de praktijk van de bouwwereld nog onvoldoende. Veel aanbestedingen van bouwkundige en civieltechnische werken worden aanbesteed door veredelde inkooporganisaties van...
Aanbesteden · 08. februari 2018
De publicatie ‘Faalkosten en budgetoverschrijdingen’ uit 2017 van een aantal Delftse bouwkunde studenten en de recente berichtgeving in het NRC over de mislukte aanbesteding van het nieuwe laboratorium van het RIVM op de Uithof (met een uitzonderlijk hoge trillings-eis) hebben mij aangezet enkele van mijn eigen ervaringen met aanbesteden van bouwprojecten nader te belichten. Het RIVM-project is als geïntegreerd project onder DBFMO (Design Build Finance Maintain & Operate), bouwkosten...