Duurzaam

Duurzaam · 26. november 2018
Hoogbouw, al jaren onbespreekbaar in Nederland. Sinds de Tweede Wereldoorlog kampen we met forse woningtekorten. Het lijkt alleen maar erger te worden. We denken al jaren met onze provinciaalse aanpak - veel gelijkvormige rijtjeswoningen in gelijkvormige steden - de woningnood te kunnen slechten. 15 miljoen inwoners in 1995, ruim 17 miljoen nu en 20 miljoen in 2030. Op Gemeentelijk niveau gaan we de woningnood niet oplossen, daarom is centrale regie nu meer dan noodzakelijk inclusief een meer...
Duurzaam · 17. juli 2018
Het klimaatakkoord vereist voor de verduurzaming van de woningbouw een grootschalige industriële aanpak, anders wordt het doel - energieneutraal voor alle woningen in 2050 - nimmer bereikt. Vanaf 2030 zullen er minimaal 200.000 woningen per jaar moeten worden verduurzaamd! Industrialisatie en robotisering is daarbij noodzakelijk, aangezien we zo-wie-zo niet eens de technische 'handjes' ter beschikking hebben. Gezien de variaties in woningen wordt dat uiteraard een grote uitdaging, we kunnen...
Duurzaam · 27. juni 2018
Het DGBC heeft recentelijk een aanpak gepubliceerd om te komen tot CO2-reductie in de gebouwde omgeving. Dit is een loffelijk streven doch ik zie ‘veel oude wijn in nieuwe zakken’. Het voornemen tot een beter inzicht in de gebouwde omgeving d.m.v. monitoring is een absolute voorwaarde, evenals het wegnemen van de split-incentive. Het probleem waar de energietransitie tegenaan loopt zit in de ingesleten patronen van relatief korte huurcontracten en het niet willen/kunnen nemen van...
Duurzaam · 13. maart 2018
In 1995 had Nederland 15 miljoen inwoners, het liedje uit dat jaar kent iedereen nog wel. Van 17 miljoen in 2017 groeien we door naar 20 miljoen in 2030. De prognoses van het CBS moeten steeds naar boven worden bijgesteld. Intussen zit de woningmarkt volledig op slot. Jongeren kunnen geen betaalbare woning krijgen. Ouderen blijven in hun vaak veel te grote woning zitten. Om de zaak op gang te krijgen moeten er tot 2030 tenminste één miljoen woningen bijkomen. Probleem is dat de ruimtelijke...
Duurzaam · 04. december 2017
Per 1/1/2018 is voor nieuw te bouwen woningen de Milieuprestatieberekening (MPG) verplicht. In 1993 heb ik in mijn tijd bij het RIN de EcoBouw werkgroep opgericht om te komen tot een 'één-getal' waarde (milieuclassificatie o.b.v. de LCA-methodiek), in vergelijking met de destijds gehanteerde It-waarde. Partijen als de Stichting Milieubewustzijn (J.Matser), IVAM, Halmos, KPD-Architecten waren aangesloten. SBR, MinVROM en NOVEM hadden financiële toezeggingen gedaan voor de ontwikkeling van een...