Duurzaam

Duurzaam · 13. maart 2018
In 1995 had Nederland 15 miljoen inwoners, het liedje kent iedereen nog wel. Van 17 miljoen in 2017 groeien we door naar 20 miljoen in 2030. De prognoses van het CBS moeten steeds naar boven worden bijgesteld. Intussen zit de woningmarkt volledig op slot. Jongeren kunnen geen woning krijgen, laat staan betalen. Ouderen blijven in hun vaak veel te grote woning zitten. Om de zaak op gang te krijgen moeten er tot 2030 tenminste één miljoen woningen bijkomen. Probleem is dat de ruimtelijke...
Duurzaam · 04. december 2017
Per 1/1/2018 is voor nieuw te bouwen woningen de Milieuprestatieberekening (MPG) verplicht. In 1993 heb ik in mijn tijd bij het RIN de EcoBouw werkgroep opgericht om te komen tot een 'één-getal' waarde (milieuclassificatie o.b.v. de LCA-methodiek), in vergelijking met de destijds gehanteerde It-waarde. Partijen als de Stichting Milieubewustzijn (J.Matser), IVAM, Halmos, KPD-Architecten waren aangesloten. SBR, MinVROM en NOVEM hadden financiële toezeggingen gedaan voor de ontwikkeling van een...