Energie

Energie · 08. januari 2018
Einde van de Split-Incentive in zicht? Veel partijen zijn het er inmiddels over eens dat door het split-incentive fenomeen (eigenaar investeert in verduurzaming terwijl de huurder profiteert van een lagere energierekening) verduurzaming van de gebouwde omgeving behoorlijk in de weg staat. Daar heb ik inmiddels ook veel - onfortuinlijke - ervaringen in mijn eigen praktijk mee opgedaan (zie mijn blog over ‘Smart Sustainable Buidings’). Zelfs in een gemiddeld kantoorgebouw zijn de installaties...
Energie · 11. december 2017
reactie op artikel van Agnes Mulder, Tweede Kamerlid CDA
Energie · 04. december 2017
In het laatste energiedebat in de Tweede Kamer is het woord #GebouwgebondenFinanciering slechts één keer gevallen. Toch is het overdraagbaar maken van een energie-investering voor een particulier absoluut noodzakelijk wil de energietransitie slagen voor wat betreft de verduurzaming van de particuliere woningvoorraad. Anders blijft het onder de huidige regelgeving bij slechts halve maatregelen, simpelweg omdat de gemiddelde bewoner er het geld niet voor over heeft of zelfs de middelen niet...
Energie · 22. november 2017
Problemen met het binnenklimaat van kantoorgebouwen zijn al van zeer lange datum (Sick-Building syndrome in ‘70er jaren). Naarmate we meer installaties in gebouwen stoppen - helaas bittere noodzaak om onze gebouwen energiezuiniger te maken - zullen de binnenklimaat problemen alleen maar verergeren. Vroeger hadden we alleen de cv-ketel op aan/uit, tegenwoordig hebben we complexe regelsystemen waarbij alleen professionals zicht op hebben. Mijn stelling is dat in het beheer van onze gebouwen...
Energie · 19. november 2017
'Energiehypotheken' ofwel object- en gebouwgebonden financiering voor verduurzaming van particuliere woningen naar energieneutraal (NOM) zijn nog dun bezaaid. Er is nog steeds geen landelijke regeling. Hopelijk pakt het nieuwe Kabinet dit nu snel op. Het Asser Servicekostenmodel komt dicht in de buurt van wat ik begin 2016 voor ogen had, met als toevoeging de oprichting van een Vve om bewoners te organiseren. In Oostvoorne neemt de lokale woningbouwvereniging met hun NOM-project het voortouw...