Contractvorming en aanbesteden van utilitaire bouwprojecten

 

In iedere fase van een bouwproject onderscheiden we PvE, ontwerp, bestek, aanbesteding en uitvoering. Daarna vindt overdracht naar (technisch) beheer plaats. Voor elke fase geldt dat contractvorming vereist is, van adviseurs tot aannemers. Beschreven fasering is de traditionele methode op 'bestek' aanbesteden, daarnaast zijn vele tussenvarianten mogelijk (Bouwteam, Design&Build en DBFO (Design, Build, Finance, Maintain en Operate, als integraal aanbesteden).

Vanwege beperking van de risico's heb ik bij TNO Vastgoedmanagement veelal ingezet op aanbesteden op bestek, doch het inspelen op de veranderende rollen in de bouw ben ik niet uit de weg gegaan. Daarbij is ook ingezet op het aanbesteden met BIM (Building Information Modelling) en UAV-GC contracten voor de grotere projecten.

 

Bij TNO als aanbestedende dienst heb ik veelal de grotere werken Europees aanbesteed. Daarbij is altijd het EMVI-criterium gehanteerd. Op laagste prijs inkopen is vragen om gedoe. Ikzelf acht de afgeleide regels uit de Gids Proportionaliteit te ver doorgeschoten. Daarom zijn alle projecten op Groot Onderhoud aanbesteed als 'werk'.

Tendering is een arbeidsintensieve aangelegenheid waar veel kennis van bouwprocessen, bouw- en aanbesteding regelgeving voor nodig is. Voor kleinere werken heb ik processen beschreven om de administratieve last bij TNO zoveel mogelijk te beperken. De doelstelling daarbij is dat de belangen van TNO maximaal worden geborgd en risico’s tot een minimum worden beperkt. Ik constateer dat de risico’s op aanbesteden door onder meer segregatie in de aannemerij toenemen.

 

 

Aandachtspunten: 

  • Governance Code om veiligheid op de bouwplaats te stimuleren

  • Inzet van Sociale Werkplaatsen stimuleren (social return)

  • Duurzaamheid en circulair bouwen in Bestek

  • Stimuleren van BIM bij contractvorming, ontwikkeling kennis Technisch Beheer en Inkoop

  • Inspelen op de nieuwe Aanbestedingswet 2016

  • Projectaanpak security in vastgoedprojecten