Duurzaamheid en Energie

 

Mijn stelling: duurzaamheid = 80% energiebesparing

 

Mijn carrière in de bouw ben ik na de HTS Bouwkunde bij het multidisciplinair adviesbureau R.I.N. bv in Weesp gestart met het opzetten van een afdeling Energie & Bouwfysica.

Begin jaren '80 kwam het begrip duurzaamheid in opkomst, mede door de bewustwording na de oliecrisis in 1973. Na een studiereis naar Scandinavië in 1983 werd mij duidelijk hoezeer ze daar voorop lopen met het energiegebruik in de gebouwde omgeving. Feitelijk is dat tot op de dag van vandaag nog steeds zo.

De applicatiestudie Energiebeheer Voorziening & Besparing op de H.T.S. Den Bosch gaf me een bredere kijk op de mogelijkheden en noodzaak van energiebewustwording. Mijn credo is eigenlijk “het geld ligt op straat” want veel energiebesparing, met name in de gebouwde omgeving, blijft vaak onbenut, meestal om reden van “het is niet mijn verantwoording” (circle of blame) of eenvoudig dat inzage in verbruikscijfers ontbreken.

 

TNO en duurzaamheid

In mijn periode bij TNO heb ik in 2005, nadat de Raad van Bestuur het MVO-beleid op de agenda had gezet, de handschoen opgepakt om voor alle TNO gebouwen (3000.000 m2) een besparingscampagne op te zetten. TNO gebruikte destijds net zo veel energie als de hele stad Delft. Van alle gebouwen heb ik E-labels laten maken en waarbij energiebesparing rapportages zijn opgesteld. Er is een monitoringsysteem opgezet zodat goede inzage in energiegebruik zichtbaar werd.

In de bestaande panden in eigendom is ruim 20% op elektra met het ombouwen van verouderde verlichting naar TL5 bespaard met een meervoudig onderhandse aanbesteding. Led-verlichting was destijds nog niet rendabel. Sociale Werkplaatsen zijn ingezet voor de vervanging, daardoor was de investering in 3 jaar terugverdiend en diende tevens een goed doel.

Het gebruik van een Energy Service Company (ESCo's) is overwogen, doch toepassing hiervan in laboratoria is erg lastig. Bij stabiel verbruik zoals b.v. bij (huur-) kantoren en scholen kan dit een interessante optie zijn. Punt daarbij is echter de 'circle of blame'.

Later zijn energiescans door een landelijk opererende installatiefirma gemaakt, daarbij kwam veel 'laaghangend fruit' te voorschijn, de resultaten hiervan zijn in het technisch beheer van TNO ingebed.

 

De urgentie in Nederland om aan energiebesparing te doen is de afgelopen 2 jaar sterk vergroot, er is echter nog een lange weg te gaan. De normen voor nieuwbouw van woningen en kantoren liggen intussen op een vrij hoog niveau. In 2020 dienen alle nieuwe kantoren energieneutraal te worden. Het probleem zit echter bij de bestaande gebouwen en woningen.

In 2015 is de EED-regeling voor bedrijfsmatig vastgoed van kracht geworden, een Europese energiebesparing regel voor de zakelijke markt. Met de beoogde terugverdientijd van 5 jaar zet deze regeling echter nauwelijks zoden aan de dijk.

 

Nul-op-de-meter (NOM)

Bij bestaande (corporatie) woningen zijn onder het initiatief van De Stroomversnelling de eerste projecten gestart om het vastgoed van woningbouwverenigingen energieneutraal te maken (nul-op-de-meter of NoM). Een hoopvol initiatief, daarentegen lopen bestaande particuliere woningen hopeloos achter bij deze ontwikkeling. Ruim 4,5 miljoen bestaande woningen zijn slechts matig tot niet geïsoleerd, vooral de vooroorlogse. Om daar een versnelling in te bewerkstelligen heb ik begin 2016 een idee van een Gebouwgebonden- of Objectgebonden Financiering (energiehypotheek) - tot in de Tweede Kamer -gepromoot om ook deze doelgroep nul-op-de-meter te krijgen (zie apart tabblad). Het idee is opgepakt door de Nederlandse Vereniging van Banken. De veel te beperkte hypotheekregels voor energiebesparende maatregelen kan hierdoor een stevige impuls krijgen en is bovendien goed voor de werkgelegenheid in de bouwsector. In het najaar van 2017 zijn pilots opgestart door MINBZ, VNG, Bouwend Nederland en ODE-Decentraal. Intussen is de Gebouwgebonden Financiering onderdeel van het Regeerakkoord en het Klimaatakkoord.